หน้าหลัก > สมัครงาน
1.  Sale Manager   

คุณสมบัติ
 1. อายุไม่เกิน  35-45  ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติเชิงบวก
 5. มีทักษะการขาย, การเจรจาต่อรอง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 6. หากมีประสบการณ์ในระบบเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ทำงานภายในสภาวะกดดันได้ดี
 8. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
สถานที่ปฏิบัติ     รามคำแหง 63 เขตบางกะปิ กทม.

รายละเอียดงาน
 1. บริหารจัดการและพัฒนากลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 2. สร้างและรักษาทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 3. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย และสื่อสารบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกค้า วางแผนและนำมาพัฒนาปรับปรุง
 4. รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ
 6. โบนัส
วิธีการสมัคร
 1. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ 
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน)

2.  Senior Sales ประจำโชว์รูม

คุณสมบัติ
 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านขาย 2-3 ปี ในงานอุตสาหกรรม
 4. มีทักษะในการประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอแผนงาน
 6. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 7. หากมีประสบการณ์ระบบเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติ     รามคำแหง 63 เขตบางกะปิ กทม.

รายละเอียดงาน
 1. ดูแลลูกค้ารายเก่า และหาลูกค้ารายใหม่
 2. วางแผนประมาณยอดขาย รายเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หัวหน้ากำหนด รวมทั้งวิเคราะห์การขายของลูกค้ารายสำคัญได้
 3. ทำ Business Review รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย เพื่อหาโอกาสขายใหม่ๆ 
 4. จัดทำใบเสนอราคา
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ
 6. โบนัส
วิธีการสมัคร
 1. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ 
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน)