อื่น ๆ > ชุดหัวจ่ายสารทำความเย็นเข้าคอยล์ > ชุดหัวจ่ายสารทำความเย็นเข้าคอยล์ ALCO 1/2" Inlet x 3/16" Outlet

ชุดหัวจ่ายสารทำความเย็นเข้าคอยล์ ALCO 1/2" Inlet x 3/16" Outlet

จำนวน 2-9 ทางออก

ติดต่อสอบถาม

Alco Sporlan No. No. of Outlet Tons
R-12 R-22 R-502
4-3-2          2 1.0 1.8 0.9
4-3-3          3 1.5 2.6 1.4
4-3-4          4 2.0 3.5 1.8
4-3-5          5 2.5 4.4 2.3
4-3-6          6 3.0 5.3 2.7
4-3-7          7 3.5 6.1 3.1
4-3-8          8 4.0 7.0 3.6
4-3-9          9 4.5 7.9 4.1

สินค้าใกล้เคียง