ยูนิต คูลเลอร์ > COOLSCAPE > คอยล์เย็น Coolscape รุ่น Active Series

คอยล์เย็น Coolscape รุ่น Active Series

เหมาะสำหรับห้องเย็นเก็บสินค้า ห้องเย็นแช่แข็ง ห้องรักษาอุณหภูมิ
คอยล์เย็น Coolscape รุ่น Active Series
เหมาะสำหรับห้องเย็นเก็บสินค้า ห้องเย็นแช่แข็ง ห้องรักษาอุณหภูมิในการผลิต แปรรูป และบรรจุสินค้า ทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่

ติดต่อสอบถาม

ระยะฟิน 4.5 มิลลิเมตร  อุณหภูมิห้อง  +5˚  พร้อมฮีตเตอร์ที่คอยล์และถาดน้ำทิ้ง
Model Capacity (Watt) Fan Motor Diameter x Qty. Heater (Watt) Connection (Inch) Size (mm)
In Out W L H
AT 3014E 3080 300 x 1 3 x 600  1/2  3/4 524 840 461
AT 3024E 5180 300 x 2 3 x 1100  1/2  3/4 524 1119 461
AT 3034E 7930 300 x 3 2 x 1680  3/4  1-1/8 524 1723 536

ระยะฟิน 6 มิลลิเมตร  อุณหภูมิห้อง -10˚ องศา พร้อมฮีตเตอร์ที่คอยล์และถาดน้ำทิ้ง
Model Capacity (Watt) Fan Motor Diameter x Qty. Heater (Watt) Connection (Inch) Size (mm)
In Out W L H
AT 3016E 2230 300 x 1 3 x 600  1/2  3/4 524 840 461
AT 3026E 3450 300 x 2 3 x 1100  1/2  3/4 524 1119 461
AT 3036E 5480 300 x 3 2 x 1680  3/4  1-1/8 524 1723 536

ระยะฟิน 7 มิลลิเมตร  อุณหภูมิห้อง -20˚  พร้อมฮีตเตอร์ที่คอยล์และถาดน้ำทิ้ง
Model Capacity (Watt) Fan Motor Diameter x Qty. Heater (Watt) Connection (Inch) Size (mm)
In Out W L H
AT 3017E 2020 300 x 1 3 x 600  1/2  3/4 524 840 461
AT 3027E 3390 300 x 2 3 x 1100  1/2  3/4 524 1119 461
AT 3037E 4850 300 x 3 2 x 1680  3/4  1-1/8 524 1723 536
AT 3527E 6560 350 x 2 4 x 1400  5/8  1-5/8 555 1490 550
AT 3537E 8620 350 x 3 3 x 2200  5/8  1-5/8 555 2090 550
หมายเหตุ :  ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เงื่อนไข TD = 7K , R-404A 
                  ใช้กำลังไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz

สินค้าใกล้เคียงสินค้าที่เกี่ยวข้อง