อุปกรณ์ควบคุมแบบดิจิตอล > อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล > อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล EVCO รุ่น EVK 213

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล EVCO รุ่น EVK 213

ควบคุมอุณหภูมิและการละลายน้ำแข็ง
EVK 213
  • ควบคุมอุณหภูมิ
  • สามารถกำหนดเวลาการละลายน้ำแข็ง และเวลาระหว่างการละลายน้ำแข็ง
  • ควบคุมการทำงานของพัดลมคอยล์เย็น

ติดต่อสอบถาม

Range (°C) Diff (°C) Defrost (hr) Interval (hr)
-50 to 150 0.1 to 15.0 0 - 99 0 - 99
ใช้ระบบไฟฟ้า 12VAC/DC 50/60Hz

สินค้าใกล้เคียง