หน้าหลัก > สาระความรู้ > เกจชุดวัดแรงดันดิจิตอล REFMATE

เกจชุดวัดแรงดันดิจิตอล REFMATE

เกจชุดวัดแรงดันดิจิตอล REFMATE สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
- แสดงค่าได้ทั้งแบบอนาล็อก และแบบดิจิตอล
- มีหน้าจอสีขนาดใหญ่ 4.3 นิ้ว และถ่ายภาพหน้าจอได้
- ความเที่ยงตรงพิเศษระดับ 0.5
- มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ แบบแคลมป์ และ K-Type สามารถวัดค่า Super heat / Subcool ได้
- สามารถเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์ผ่าน Application Refmesh
- ใช้ได้กับสารทำความเย็นทุกชนิ
- ควบคุมทิศด้วยปุ่มกด
- สามารถจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลได้
 
สอบถามข้อมูล
โทร: 0 2318 3555
รูปเพิ่มเติม