หน้าหลัก > สาระความรู้ > วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบทำความเย็น

วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบทำความเย็น

วันนี้อ่างทองสากลจะมาแชร์วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับธุรกิจที่ใช้ระบบทำความเย็นด้วยการเก็บสารทำความเย็นที่มีอยู่มาใช้งานอีกครั้ง โดยใช้เครื่องเก็บสารทำความเย็น ดูดน้ำยาจากระบบไปเก็บไว้ในถึงเก็บ

ในสถานะการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนกำลังช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการงดใช้ พลาสติก การปิดไฟ และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในเชิงธุรกิจสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ♻ โดยการเก็บสารทำความเย็นที่มีอยู่มาใช้งานอีกครั้งไม่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ และยังสามารถนำสารทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 
รูปเพิ่มเติม