หน้าหลัก > สาระความรู้ > REFSCALE เครื่องชั่งเติมสารทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์

REFSCALE เครื่องชั่งเติมสารทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์
REFSCALE เครื่องชั่งเติมสารทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง110 กิโลกรัม ด้วยการออกแบบให้มีรูปทรงแปดเหลี่ยมจึงสามารถวางถังทำความเย็นขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการวัดมีความไวสูง ระบุน้ำหนักที่แน่นอน แม้จะวางถังทำความเย็นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สมมาตรก็ตามสามารถตั้งค่าเซ็นเซอร์ในฟังก์ชันที่ต้องการผ่านแอป REFMESH นอกจากนี้สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์สำหรับกระป๋องสารทำความเย็นขนาดเล็กแบบเกลียวได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2318 3555
รูปเพิ่มเติม