หน้าหลัก > สาระความรู้ > เกจชุดวัดแรงดันดิจิตอล REFMATE

เกจชุดวัดแรงดันดิจิตอล REFMATEเกจชุดวัดแรงดันดิจิตอล REFMATE สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- มีหน้าจอสีขนาดใหญ่ 4.3 นิ้ว และถ่ายภาพหน้าจอได้
- ความเที่ยงตรงพิเศษระดับ 0.5
- แสดงค่าได้ทั้งแบบอนาล็อก และแบบดิจิตอล
- มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิแบบแคลมป์สามารถวัดค่า Superheat/Subcool ได้
- ควบคุมทิศทางด้วยปุ่มกด
- สามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลได้
- สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่าน Application REFMESH
- สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่หรือชาร์จไฟผ่านสาย USB+Power bank
- ใช้ได้กับสารทำความเย็นหลายชนิด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2318 3555
รูปเพิ่มเติม