หน้าหลัก > สาระความรู้ > การเลือกซื้อ Condensing Unit

การเลือกซื้อ Condensing Unit

การเลือกซื้อ Condensing Unit ที่ผลิตและจำหน่ายเป็นชุดสำเร็จรูปมาตรฐานจากผู้ขาย ดีกว่าอย่างไร?

ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตที่มีการผลิตสำเร็จรูปเป็นมาตรฐานจากทางผู้ผลิตในปัจจุบันนั้น มีหลากหลายรุ่นสำหรับการใช้งานแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ในการกำหนดมาตรฐาน เงื่อนไขการออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนขั้นตอนการผลิตทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้หลักการทางวิศวกรรม พร้อมการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในแต่ละประเภท

หากกล่าวให้เห็นชัดเจนเป็นข้อๆ ว่าชุดคอนเดนซิ่งยูนิตที่ผลิตสำเร็จรูปเป็นมาตรฐานจากทางผู้ผลิตดีกว่าอย่างไร? สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้
1. วิศวกรสามารถทำการคำนวณและแนะนำชุดคอนเดนซิ่งยูนิตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
2. การออกแบบ ข้อมูลต่างๆ มีข้อกำหนดเป็นมาตรฐานตามหลักทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการกำกับทุกกระบวนการโดยวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานโดยเฉพาะ
3. ได้ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตที่เป็นมาตรฐานไปใช้กับงานที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
4. วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในชุด ได้มีการจัดหา ตรวจสอบ และเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามประสิทธิภาพการใช้งาน
5. กระบวนการผลิต ประกอบ และทดสอบโดยโรงงานที่มีระบบคุณภาพ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ
6. ระบบการจัดเก็บ ขนส่งสินค้าที่สะดวก ปลอดภัยด้วยความชำนาญ
7. มีการรับประกันคุณภาพ มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

และนี่คือข้อดีว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตสำเร็จรูปจากทางผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ เพื่อนำไปประกอบชุดคอมเดนซิ่งยูนิตเองที่อาจเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งเกิดกับตัวเครื่อง และการใช้งาน
สาระความรู้โดย : ฝ่ายวิศวกรรม
รูปเพิ่มเติม