หน้าหลัก > สาระความรู้ > ท่อแคปปิลารี่ ฟูรูกาวา

ท่อแคปปิลารี่ ฟูรูกาวา

- ท่อแคปปิลารี่ ฟูรูกาวา ได้รับมาตรฐานการผลิต JIS (Japanese Industrial Standard) จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับงานระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำยา ความยาว 200 ฟุต หรือ 60.96 เมตร

- ลักษณะของท่อแคปปิลารี่ จะเป็นท่อยาวหน้าแคบสม่ำเสมอ ใช้ในระบบทำความเย็นแบบ 1:1 ( หนึ่งคอมเพรสเซอร์ หนึ่งอีแวปปอเรเตอร์) เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อสำหรับสารทำความเย็นจะอยู่ในช่วง 0.5 mm ถึง 3 mm. และความยาวตั้งแต่ 1.0 m ถึง 6 m

- ท่อแคปปิลารี่ ทำหน้าที่ลดแรงดันของสารทำความเย็นเหลว ที่อีวาโปเรเตอร์ (Evaporator) หรือ คอยล์เย็น (Cooling Coil)  โดยจะเป็นตัวจำกัดการไหลของสารทำความเย็นเหลวจากคอนเดนเซอร์ ขณะเดียวกันก็ทำให้ความดันสูงจากคอนเดนเซอร์ลดลงให้เป็นความดันต่ำในด้านอีแวปปอเรเตอร์ หรือคอยล์เย็น มีผลทำให้อุณหภูมิสารทำความเย็นเหลวลดลง และไหลพอดีเหมาะสมกับพื้นที่ของคอล์ยเย็นเพื่อที่จะมารับความร้อนในห้องได้อีกครั้ง

- ดังนั้นการควบคุมปริมาณสารทำความเย็น เกิดขึ้นโดยการใช้แคปปิลารี่ ส่วนความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางทำให้แรงเสียดทานคงที่ และการไหลผ่านท่อเป็นฟังก์ชันก์ของการทำให้เกิดความดันแตกต่างตลอดความยาวท่อ

สอบถามข้อมูลโทร: 0 2318 3555
รูปเพิ่มเติม