อุปกรณ์ควบคุมแบบดิจิตอล > อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล > อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล EVCO รุ่น EVK 411

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล EVCO รุ่น EVK 411

นาฬิกาตั้งเวลาเปิด-ปิดในตัว สำหรับการละลายน้ำแข็งแบบหยุดคอมเพรสเซอร์
EVK 411
  • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์อย่างเดียว
  • มีนาฬิกาตั้งเวลาเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์ในตัวสำหรับการละลายน้ำแข็ง

ติดต่อสอบถาม

Range (°C) Diff (°C)
 -50 to 150 0.1 - 99
ใช้ระบบไฟฟ้า 230VCA  50/60 Hz

สินค้าใกล้เคียง